Kies uw taal:
De Big Block

De Big Block

locatie: Gujarat, India
status: ontwerp 2013-2014
vloeroppervlak: 4.550 m² (80 apartments, 25 shops, 5 restaurants, 4 ateliers)
fotografie: © ARHK

De Big Block is een grootschalig mixed-use gebouw. In ons ontwerpvoorstel hadden we al snel tot doel om een andere ontwerp benadering te bedenken voor de winkelgevels. Er is een gebouw ontstaan met een plint waarbij elke winkel een andere entreepui heeft gekregen en daarmee voor elke winkel de kans is gecreërd een unieke etalage ontwerp op te stellen. Door het optillen van de Big Block vormen de gevels een overstek met daar onder een overdekte passage voor het winkelpubliek. Deze overdekte passage is hard nodig in het Indiase klimaat met moesons en zomerhitte, en daarbij transformeert het artistieke plafond van de passage in interieur objecten voor de winkels. De hoofdvorm van het gebouw is een blokvormige sculptuur met balkon- of raamopeningen voor de appartementen.

Door ook het binnenplein op te tillen is er een geleidelijke transitie van straatniveau. De bomen langs de gevels geven nog extra beschutting en verlengen het plafond van de passage. De vijvers koelen de hete zomerlucht en vormen bufferts voor regenwater. Onder de gehele kavel ligt een grote parkeergarage met gescheiden parkeren voor bezoekers, bewoners en heeft laad- en los zones voor de winkels.