Kies uw taal:

Fase 7: Bouwopzichten

Tijdens de bouw is toezicht een 'must' bij de realisatie van een bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het toezicht. Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt daar deel van uit, evenals het signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen. De kosten voor herstel of bouwvertraging noodzaken adequaat handelen voor en tijdens het moment van uitvoering.

Onze opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Als specialist controleren en beoordelen wij of voldaan wordt aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever. Onze opzichters zijn o.a. verantwoordelijk voor:
-het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
-het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
-het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
-het voeren van besprekingen met o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
-het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen
-het verzorgen van de eindoplevering.