ARHK Werkwijze

Een project kent verschillende fases. De eerste fases dienen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het project en om het esthetische karakter te ontwerpen. In de verdere fases wordt al deze informatie vastgelegd in tekenwerk en andere documenten. Hieronder vindt u alle fases om uw project te realiseren.

 • Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek

  Wilt u uw project starten en heeft u al een locatie gevonden? In de regel wilt u dan drie dingen weten: Zijn uw wensen mogelijk in de plattegrond? Welke vergunningen zijn er eventueel nodig? Wat worden de totaalkosten? Door middel van ons Haalbaarheidsonderzoek geven we direct bij aanvang van het project antwoord op deze vragen. Wij brengen de eventuele projectrisico’s in kaart zodat u later niet voor onvoorziene verrassingen komt te staan. Het Haalbaarheidsonderzoek is een gedegen plan welke als onderdeel kan dienen van uw business- en financieringsplan. Wij helpen u zo een onderbouwde keuze te maken voor uw organisatie.

 • Fase 2 + 3: Ontwerp

  In fases 2 en 3 start het ontwerp. Deze fase begint altijd met een Schetsontwerp. In de fases Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp voeren we aanvullingen en wijzigingen door die zijn voortgekomen uit het Schetsontwerp. De nadruk ligt op het uitwerken van de plattegronden en 3d’s en het definitief maken van materiaalkeuze, techniek en de begroting. Het niveau van het tekenwerk wordt een stap groter. Maatvoering, installaties en detailleringen worden nauwkeurig tot op de millimeter ontworpen. Diverse adviseurs zoals een constructeur leveren berekeningen aan. Het einde van het Definitief Ontwerp is voldoende voor een bouwaanvraag of voor de start van de Bestekfase.

 • Fase 4: Bestek

  Het Bestek en de Bestektekeningen zijn een gedetailleerde beschrijving en uitwerking van het Definitief Ontwerp. Het Bestek beschrijft garanties, de materialen, de technische installaties, en de werkwijze. Ook leggen we zaken als bouwtijd, regelingen over meer- en minderwerk en de oplevering vast. Het bestek vormt de basis voor de Aanbesteding en het contract tussen opdrachtgever en bouwer.

 • Fase 5: Aanbesteding

  Een goed bestek is belangrijk en vormt de basis voor de aanbesteding. Maar welke bouwpartijen passen bij uw project? Samen met u bepalen we de criteria en procedure voor de aanbesteding. Aangezien we alleen uw belang voor ogen hebben zijn wij hierin geheel onafhankelijk. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde aannemer? Dan nodigen wij die samen met enkele andere geselecteerde aannemers uit om een inschrijfprijs te maken. Bij de aanbesteding komt veel kijken. Zowel in tijd als in kennis. Door onze know how van de bouwsector garandeert dat voor u de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Wij analyseren de offertes en leggen ze voor u naast elkaar. En maken de verschillen voor u transparant zodat u een afgewogen keuze kan maken.

 • Fase 6: Bouwvoorbereiding

  Nadat in de Aanbestedingsfase diverse partijen de opdrachtbevestiging hebben ontvangen komt elk met hun definitieve tekeningen die wij in deze fase verwerken in de definitieve bouwtekeningen. Daarnaast geven onder andere de aannemer en de constructeur hun input om de beste details te ontwikkelen voor de bouwfase. De aannemer kan zijn materialen bestellen, een bouwplanning vervaardigen, en bouwplaats vergunningen bij de gemeente aanvragen. Deze fase is een voorbereiding voor de aankomende bouw.

Neem contact met ons op:

ARHK Architecten Postbus 377 1400 AJ BUSSUM T: 020 693 6839 E: info@arhk.nl